Nivaagaards Malerisamling
500 ÅRS MALERKUNST. Museets permanente samling består af værker fra renæssancen, barokken og den danske guldalder, og der er især tre genrer, der dominerer, nemlig portrættet, landskabsmaleriet og det religiøse motiv.
Renæssance og barok. Renæssancen er repræsenteret ved en række italienske kunstnere, bl.a. Giovanni Bellini, Cima da Conegliano, Lorenzo Lotto, Bernardino Luini og Sofonisba Anguissola. Fra nordligere breddegrader kan man finde værker af Lucas Cranach d.æ. og Pieter Breughel d.y. Museet har tillige en fin samling landskabsmalerier fra den nederlandske barok af Jan van Goyen, Salomon Ruysdael, Aert van der Neer og Jacob van Ruisdael. En af Malerisamlingens perler er desuden et landskabsmaleri af franskmanden Claude Lorrain. En anden velrepræsenteret genre er portrætkunsten, der tæller portrætter af Rembrandt og Cornelis de Vos.
Dansk guldalder. Samlingen af dansk guldalderkunst består af en række værker af periodens bedste malere, heriblandt C.W. Eckersberg, Christen Købke, J. Th. Lundbye, Wilhelm Marstrand, Martinus Rørbye og P.C. Skovgaard.
500 YEARS OF PAINTING. The museum's permanent collection consists of works from the Italian Renaissance, the Dutch Baroque and the Danish Golden Age. Three genres predominate: portraits, landscapes and religious motives.
The Renaissance and the Baroque. The Renaissance is represented by a number of Italian artists such as Giovanni Bellini, Cima da Conegliano, Lorenzo Lotto, Bernardino Luini and Sofonisba Anguissola. Works by Lucas Cranach the Elder and Pieter Breughel the Younger represents Northern Europe. The museum also has a fine collection of landscapes from the Dutch Baroque by Jan van Goyen, Salomon Ruysdael, Aert van der Neer and Jacob van Ruysdael. One of the pearls of collection is a landscape by the French painter Claude Lorrain. Another genre that is well represented is portraits, including portraits by Rembrandt and Cornelis de Vos.
The Danish Golden Age. The collection of Danish Golden Age art consists of a number of works by the foremost painters of the period, among them C.W. Eckersberg, Christen Købke, J. Th. Lundbye, Wilhelm Marstrand, Martinus Rørbye and P.C. Skovgaard.
Offentlig transport: Kystbanen/København-Helsingør, Bus: Nr. 354, 388, 821 (telebus), Nivå st.: 10 minutters gang til museet. Bil: Rute 152: Strandvejen E47/E55: Fra syd: frakørsel 6 Fra nord: frakørsel 5 mod Humlebæk. Drej til venstre ved lyskryds, og igen til venstre ved næste lyskryds efter 3 km. Parkering: Der er en stor parkeringsplads lige ude foran museet samt handicapparkering